FN verdensmål i AD Client

FN verdensmål

Hos AD Client er vi ikke kun dedikerede til at levere fremragende kundeservice, men også til at forme en bedre verden for alle. Vi anerkender vigtigheden af FN’s 17 Verdensmål og stræber efter aktivt at integrere dem i vores daglige drift og virksomhedskultur. Vores engagement i alt fra mental trivsel og ligestilling til bæredygtig vækst og ansvarligt forbrug understreger vores mission om at skabe en positiv indvirkning på både mennesker og planeten. Læs nedenfor, hvordan vi adresserer og arbejder med specifikke verdensmål.

3. Sundhed og Trivsel

3. God Sundhed og Trivsel

Hos AD Client er mental trivsel ikke blot en prioritet – det er en kerneværdi. Vores medarbejderes velbefindende er hjørnestenen i vores succes. Dette understøttes af regelmæssige samtaler, der sikrer, at alle føler sig hørt og forstået. Vores dedikerede “mad-mor” forstærker vores fællesskab ved at tilbyde sund mad, snacks og arrangerede sammenkomster. Vi er fleksible – hvis en medarbejder har det svært eller har behov for at arbejde hjemmefra, sørger vi for at imødekomme dette. Dette fokus har resulteret i langvarige ansættelsesforhold og en generelt høj trivsel blandt medarbejderne.

5. Kønsligestilling

5. Ligestilling mellem kønnene

Vi tror på lige muligheder for alle, uanset køn. Dette ses tydeligt i vores medarbejdersammensætning, hvor et flertal er kvinder – dog uden at køn har spillet en rolle i ansættelsesprocessen. For os handler det om kompetence, talent og den rette indstilling.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

8. Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Som en fremadskuende virksomhed er vores fokus rettet mod vækst. Vi investerer løbende i vores medarbejdere, avanceret IT-infrastruktur, kunstig intelligens og markedsføring for at sikre, at vi kan vokse og skabe endnu flere jobmuligheder. Ligeledes justerer vi lønningerne, så de følger markedets standarder og holder trit med inflationen. Vores ambition er at styrke økonomien samtidig med at sikre anstændige arbejdsforhold for alle vores medarbejdere.

12. Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi forstår betydningen af ansvarligt forbrug og bæredygtighed. Affaldssortering er en integreret del af vores dagligdag, hvor vi følger myndighedernes retningslinjer nøje. Alt fra madaffald, pap, forskellige typer plast til papir bliver sorteret, så vi kan minimere vores aftryk på miljøet. Vores forpligtelse til en grønnere fremtid bekræftes yderligere af de regelmæssige kontrolbesøg fra ejendomsadministratorerne.