Du kommer hurtigt i gang

Der tager typisk 4 uger fra samarbejdet er indgået, til dine kunder får de første gode kundeoplevelser.

4 trin til at komme hurtigt og sikkert i gang

Sådan implementeres din kundeservice

Sammen med vores implementeringshold, vil I opleve en gnidningsfri og grundig implementering. En typisk implementering tager 4 uger og foregår i 3 faser, hvor de to første faser kræver mere involvering fra jer, og derefter tager vi over, så I kan fokusere på jeres egne opgaver.

1. Indledende workshop

Vi starter med en indledende arbejdsdag. Selvom nogle af os har mødtes før, så vil I her møde hele det dedikerede hold som varetager implementeringen fra vores side. Formålet med dagen er at ligge en konkret handlingsplan og få alle detaljer omkring løsningen på plads.

Efter denne dag vil praktiske ting omkring deadlines, kontaktpersoner, IT, træning, rapportering, ventemusik, åbningstider, ansvar og meget mere være forventningsafstemt, og på baggrund af drøftelserne laver vi en detaljeret implementeringsplan, som sendes til jer. På den måde sikrer vi, at vi er helt enige om setuppet, før vi går videre til fase 2.

2. Oplæring og teknik

Oplæring

Vi kender ikke jeres processer på forhånd, og derfor vil I oplære vores første hold. I kan vælge at gøre det på vores lokation (vi har træningsfaciliteter), eller vi kan møde op på jeres lokation, indtil træningen er slut. Med undtagelse af det første hold, vil vi håndtere træningen af nye medarbejdere uden jeres involvering, så I kan fokusere på jeres egne opgaver.

Teknik

Samtidig med træningen, vil vi starte opsætning og installation af IT systemer, kø’er, adgange og PC’er. Det vil ske i samarbejde med Lars, vores IT chef, som er ekspert i alt fra netværk, sikkerhed, profiler og systemer. Lars vil være det tekniske bindeled og også have ansvaret for at fejlsøge, hvis noget går ned. Herefter vil jeres arbejde med implementeringen falde drastisk. Vi har nu processer og systemer på plads og kan begynde driften af jeres kundeservice.

3. Drift

Nu er vi klar til at levere de første gode kundeoplevelser til dine kunder og gøre hverdagen nemmere med færre bekymringer! Som I selvfølgelig kender det fra egen drift, så er det ny-oplærte medarbejdere, og derfor er der en periode, hvor de stadig dygtiggøres i jeres processer. I skal forvente at vores KPI vil være retvisende efter 1 – 3 måneder. Vi vil dagligt sørge for at følge op, optimere og sikre, at vi levere den bedste kundeoplevelse i hver eneste kontakt.