Få meningsfuld kundedata med kundeservice

Kundeservice har interaktioner med kunderne hver dag, og I kan indsamle interaktionerne og oversætte dem til meningsfuld data, der kan handles på.

Meningsfuld kundedata gennem kundeservice

Overblik over kunderne og kundeservice

Med mange henvendelser er der meget information at indsamle og sortere. Har du overblikket? Vi indsamler og sorterer kundedata, så I kan bruge indsigterne til at optimere kunderejsen.

Nøgletal

Med os som kundeservicepartner, vil I altid vide hvordan det går i kundeservice. Vi sender overblik over generelle nøgletal delt op på kanaler og medarbejdere. Nøgletal som antal henvendelser, behandlingstid, straksafklaring, salg, og meget mere.

Tilfredshedsmålinger

Hvis I ikke gør det i forvejen, kan vi sætte professionelle tilfredshedsmålinger op i kundeservice. Ved hjælp af teknologi, undersøger vi om kunderne er tilfredse med service, produkt og jeres virksomhed.

Speech analytics

Hvis I vil et niveau dybere ned, og vide præcis hvorfor kunderne kontakter jeres kundeservice kan I gøre det med os. Vi logger, kategoriser og analyserer samtalerne med speech analytics, så I kan se hvor kunderejsen kan forbedres.

I mister ikke kontakten til jeres kunder da vi leverer kundedata

I mister ikke kontakten til kunderne

Med os som samarbejdspartner på kundeservice vil I ikke miste kontakten til kunderne. Vi samler, sorterer og leverer kundedata fra vores daglige kontakt med kunderne til jer. Det kan både ske dagligt, ugentligt eller månedligt. Og hvis en udfordring giver unaturligt mange henvendelser, får I besked med det samme.

Hvad kan I bruge kundedata til?

Hver eneste dag får kundeservice feedback fra kunderne, og derfor er der ikke behov for at betale for spørgeundersøgelser, hvis I vil vide hvor I kan optimere kunderejsen.

Med kundedata og os, har I allerede den data I skal bruge.